Ngày đăng: 06/03/2017

Kế hoạch tổ chức học tập ngoại khóa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp tham quan thực tế cho HSSV

[Bcit] - Kế hoạch tổ chức học tập ngoại khóa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp tham quan thực tế cho HSSV tại khu di tích K9 Đá Chông và Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Phòng CTCT-HSSV