Mã số : Số: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH
Tên văn bản: V⁄v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Ngô Minh Khôi
Ngày ban hành: 23/05/2013