Mã số : Đơn 0019
Tên ấn phẩm: Giấy ủy quyền lấy bằng tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: Phòng Đào tạo
Năm phát hành: 2013

Giấy ủy quyền lấy bằng tốt nghiệp