Mã số : Đơn 0014
Tên ấn phẩm: Đơn xin học lại, học cải thiện
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: Phòng Đào tạo
Năm phát hành: 2013

Đơn xin học lại, học cải thiện