Mã số : Đơn 0012
Tên ấn phẩm: Đơn xin dự thi tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: Phòng Đào tạo
Năm phát hành: 2013

Đơn xin dự thi tốt nghiệp