Mã số : Mẫu 08
Tên ấn phẩm: Giấy xác nhận học sinh, sinh viên ngoại trú
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: Phòng công tác học sinh
Năm phát hành: 2014