Mã số : Mẫu 05
Tên ấn phẩm: Đơn xin cấp lại thẻ học sinh sinh viên
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: Phòng công tác học sinh
Năm phát hành: 2014