Mã số : Mẫu 01/TDSV
Tên ấn phẩm: Giấy xác nhận dùng cho HSSV vay vốn tín dụng SV
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: P CTHS
Năm phát hành: 2013