Phòng Tổ chức Hành Chính - Quản trị

Tên đơn vị : Phòng Tổ chức Hành Chính - Quản trị
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3826112
Fax: (02403) 854513
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 103, Tầng 1 nhà đa năng
Lê Văn Tuấn

Chức vụ : Trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0912.441.850

Hộp thư : 

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ : Phó Trưởng phòng

Trình độ : Thạc Sỹ

Điện thoại : 0966895988

Hộp thư : 

Trần Văn Chúc

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0916723489

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Ngô Song Hà Giáo viên Cử nhân 01238775661
Lê Minh Chính Giáo viên Thạc Sỹ 0973329279
Nguyễn Thị Bích Liên Y sỹ TC điều dưỡng 01237132370
Nguyễn Mạnh Hiển Nhân viên 01669386818
Đào Xuân Hưng Nhân viên Đại học 0912 550 271
Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên viên Đại học 0975 965 740
Ngô Thị Dung Văn thư Đại học 0971180004
Nguyễn Văn Sâm Nhân viên Kỹ sư 0979867967
Lê Thị Ánh Nhân viên Đại học 0396964856

Related Information

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2019 - Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thông báo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường
Thông báo về việc thay đổi giờ làm việc, giảng dạy thực hành
Quyết định (662) về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013 - 2014
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013 - 2014
Quyết định về việc công nhận Giáo viên có tiết dạy giỏi Hội giảng cấp Trường năm học 2013 - 2014
Quyết định về việc công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Trường Năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể đối với Học sinh - Sinh viên năm học 2014 - 2015
Kết quả các môn thi Lý thuyết và lịch thi môn Thực hành Thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014
Danh sách thí sinh và lịch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
HỘI THẢO TẬP HUẤN “ THÚC ĐẨY QUAN HỆ VỚI THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM”
Thông báo về việc đăng ký trông giữ xe, nhà xe của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Thông báo về việc nghỉ ngày Lễ Quốc Khánh 2⁄9⁄2013
Thông báo V⁄v tham gia Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể đối với học sinh hệ TCN 30 tháng K45 năm học 2013 - 2014