Phòng Tổ chức Hành Chính - Quản trị

Tên đơn vị : Phòng Tổ chức Hành Chính - Quản trị
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3826112
Fax: (02403) 854513
Hộp thư: ptchc@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 103, Tầng 1 nhà đa năng
Lê Văn Tuấn

Chức vụ : Trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0912.441.850

Hộp thư : tuanlv@bcit.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ : Phó Trưởng phòng

Trình độ : Thạc Sỹ

Điện thoại : 0966895988

Hộp thư : trangnth@bcit.edu.vn

Trần Văn Chúc

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0916723489

Hộp thư : chuctv@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Ngô Song Hà Giáo viên Cử nhân 01238775661 hans@bcit.edu.vn
Lê Minh Chính Giáo viên Thạc Sỹ 0973329279 chinhlm@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Liên Y sỹ TC điều dưỡng 01237132370 lienntb@bcit.edu.vn
Nguyễn Mạnh Hiển Nhân viên 01669386818 hiennm@bcit.edu.vn
Đào Xuân Hưng Nhân viên Đại học 0912 550 271 hungdx@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên viên Đại học 0975 965 740 huongntttc@bcit.edu.vn
Ngô Thị Dung Văn thư Đại học 0944335620 dungnt@bcit.edu.vn
Nguyễn Văn Sâm Nhân viên Kỹ sư 0979867967 samnv@bcit.edu.vn
Lê Thị Ánh Nhân viên Đại học 0396964856 anhlt@bcit.edu.vn