Phòng Tổ chức Hành Chính - Quản trị

Tên đơn vị : Phòng Tổ chức Hành Chính - Quản trị
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3826112
Fax: (02403) 854513
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 103, Tầng 1 nhà đa năng
Trần Văn Chúc

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0916723489

Hộp thư : 

Phạm Thị Hoa Tình

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0973207456

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Lê Minh Chính Giáo viên Thạc Sỹ 0973329279
Đặng Thanh Bình Tổ trưởng Kỹ sư 0913390811
Nguyễn Thị Bích Liên Y sỹ TC điều dưỡng 01237132370
Nguyễn Lan Anh Nhân viên Cử nhân 0984 241 991
Nguyễn Thành Luân Giáo viên Đại Học 0987003733
Nguyễn Mạnh Hiển Nhân viên 01669386818
Đoàn Xuân Hưng Nhân viên Đại học 0912 550 271
Ngô Thị Dung Văn thư Đại học 0971180004
Hồ Minh Cương Giảng viên Đại học 0978 261 866
Lê Thị Ánh Nhân viên Đại học 0396964856
Nguyễn Thị Thu Huyền Nhân viên 0346663770
Nguyễn Thu Trang Nhân viên Đại học 0379 949 565