Phòng Đảm bảo chất lượng

Tên đơn vị : Phòng Đảm bảo chất lượng
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3851977
Fax:
Hộp thư: pdbcl@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 3 nhà 8 tầng
Phan Thị Thanh Nhã

Chức vụ : Trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 01254001977

Hộp thư : nhaptt@bcit.edu.vn

Trịnh Như Toản

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Kỹ sư

Điện thoại : 0912307139

Hộp thư : toantn@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Châu Hoan Thư viện viên Cử nhân 0946554974 hoannc@bcit.edu.vn
Đỗ Đức Hạnh Giáo viên Thạc sỹ 0915641637 hanhdd@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Thạc sỹ 0977032464 haintt@bcit.edu.vn
Lâm Quang Ngọc Giáo viên Kỹ sư 0904347776 ngoclq@bcit.edu.vn