Phòng Đảm bảo chất lượng

Tên đơn vị : Phòng Đảm bảo chất lượng
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3851977
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 3 nhà 8 tầng
Phan Thị Thanh Nhã

Chức vụ : Trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0854001977

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Châu Hoan Thư viện viên Cử nhân 0946554974
Đỗ Đức Hạnh Giáo viên Thạc sỹ 0915641637
Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Thạc sỹ 0977032464
Lâm Quang Ngọc Giáo viên Kỹ sư 0904347776
Nguyễn Đình Gia Khuy Chuyên viên Cử nhân 0823297553