Tổ Thanh tra Giáo dục

Tên đơn vị : Tổ Thanh tra Giáo dục
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư: tothanhtra@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 201, Tầng 2 Nhà C
Thanh, kiểm tra các hoạt đông giáo dục
Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ : Tổ trưởng

Trình độ : Kỹ sư

Điện thoại : 0978695117

Hộp thư : sonnh@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Thị Giang Giáo Viên Đại Học 0968 011 362 giangnt@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Vinh Giáo viên Đại học 0988 055 683 vinhnt@bcit.edu.vn

Related Information