Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tên đơn vị : Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3855417
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 102, Tầng 1 nhà đa năng
Nguyễn Xuân Hải

Chức vụ : Trưởng phòng

Trình độ : Cử nhân

Điện thoại : 0912566747

Hộp thư : 

Đinh Thu Hà

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0988 900 696

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Võ Thị Minh Hoa Thủ quỹ Trung cấp 0399936027
Đỗ Thị Thanh Hiền Giáo viên Thạc sỹ 0984 213 231
Trần Thị Bích Liên Kế toán viên Cử nhân 0976 955 286

Related Information