Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tên đơn vị : Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3855417
Fax:
Hộp thư: pkt@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 102, Tầng 1 nhà đa năng
Nguyễn Xuân Hải

Chức vụ : Trưởng phòng

Trình độ : Cử nhân

Điện thoại : 0912566747

Hộp thư : hainx@bcit.edu.vn

Đinh Thu Hà

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0988 900 696

Hộp thư : hadt@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Võ Thị Minh Hoa Thủ quỹ Trung cấp 0399936027 hoavtm@bcit.edu.vn
Đỗ Thị Thanh Hiền Giáo viên Thạc sỹ 0984 213 231 hiendtt@bcit.edu.vn
Trần Thị Bích Liên Kế toán viên Cử nhân 0976 955 286 lienttb@bcit.edu.vn

Related Information