Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tên đơn vị : Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3855417
Fax:
Hộp thư: pkt@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 1 nhà đa năng
Nguyễn Xuân Hải

Chức vụ : Trưởng phòng

Trình độ : Cử nhân

Điện thoại : 0912566747

Hộp thư : hainx@bcit.edu.vn

Đinh Thu Hà

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0988 900 696

Hộp thư : hadt@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Ngô Thị Thu Hiền Giáo viên Cao học 0917880818 hienntt@bcit.edu.vn
Võ Thị Minh Hoa Thủ quỹ Trung cấp 01699936027 hoavtm@bcit.edu.vn
Trần Thị Bích Liên Kế toán viên Đại học 0976 955 286 lienttb@bcit.edu.vn

Related Information