Ngày đăng: 17/06/2013

Thông báo sơ tuyển viên chức năm 2013

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo sơ tuyển viên chức năm 2013

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 756 /TB-CĐKTCN

               Bắc Giang, ngày 14  tháng 6  năm 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

  SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2013

 

          I. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU SƠ TUYỂN

          1. Đối tượng và điều kiện đăng ký sơ tuyển

          Hình thức sơ tuyển áp dụng với đối tượng tuyển mới, giảng viên chuyển công tác và viên chức chuyển ngạch giảng viên dạy kiêm nhiệm. Người dự sơ tuyển phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

          - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

          - Từ đủ 18 tuổi trở lên.

          - Có đơn đăng ký dự tuyển.

          - Có lý lịch rõ ràng.

          - Tốt nghiệp đại học phù hợp với nhu cầu trường cần tuyển, ưu tiên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển: chứng chỉ Tin học văn phòng, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

          - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

          - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.       

          2. Chỉ tiêu: theo nhu cầu của nhà trường, dự kiến 11 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

STT

Vị trí việc làm

Số lượng

Chuyên ngành

1

 Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

 01 Giáo viên

 Tài chính - Kế toán

2

       Khoa Điện - Tự động hoá

 01 Giáo viên

 Công nghệ kỹ thuật Điện

3

 Khoa Điện tử - Tin học

 02 Giáo viên

 Điện tử công nghiệp, Tin học

4

 Khoa Khoa học cơ bản

 04 Giáo viên

 Tiếng Anh, Vật lý, Toán, Sinh học

   5

 Khoa  Cơ khí Động lực, Công nghệ Hoá và Môi trường

 01 Giáo viên

 Công nghệ môi trường

   6

 Khoa Cơ khí Chế tạo - Công nghệ may và Xây dựng

 02 Giáo viên

 Cấp thoát nước, Xây dựng dân dụng

          II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN

          1. Hồ sơ đăng ký tuyển bao gồm:

          - Đơn đăng ký sơ tuyển;

          - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

          - Bản sao giấy khai sinh.

          - Bản sao Bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; Bản sao Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng.

          - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

          - 02 ảnh chân dung cỡ 3cm x 4cm.

          2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển                           

          Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ ngày 17/6/2013 đến ngày 25/6/2013 tại phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp số 202 - Trần Nguyên Hãn - TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang.

          III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SƠ TUYỂN

          - Nội dung :

          * Đối với giáo viên: Chuẩn bị hồ sơ 2 bài giảng, lý thuyết hoặc thực hành theo vị trí tuyển, 01 bài do thí sinh tự chọn và 01 bài do Hội đồng tuyển dụng phân công theo chuyên ngành cần tuyển. (Hội đồng thi sẽ cho bốc thăm 1 trong 2 bài để giảng trước hội đồng)

          * Đối với cán bộ các phòng, ban chuyên môn: Chuẩn bị 2 phương án về công việc sẽ làm ở vị trí cần tuyển: 01 bài do thí sinh tự chọn và 01 bài do Hội đồng tuyển dụng phân công theo chuyên ngành. (Hội đồng sẽ cho bốc thăm 1 trong 2 phương án trình bày trước hội đồng)

          - Thời gian:  45 phút

          - Hình thức: Thí sinh bốc thăm chọn 01 bài, tiến hành giảng dạy hoặc trình bày.

          IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

          Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, cụ thể như sau: Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

          Người đạt sơ tuyển phải có đủ hồ sơ bài giảng, bài thuyết trình theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, bài thi giảng (trình bày) đạt từ 50 điểm trở lên.

          Kết quả lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng theo từng vị trí việc làm của từng đơn vị.

           Căn cứ vào nhu cầu, nhà trường sẽ gửi thông báo đến người đạt sơ tuyển  đến ký kết hợp đồng ngắn hạn từ 3 tháng đến 6 tháng. Sau thời gian 6 tháng đến 1 năm, tùy theo kết quả công tác sẽ được xem xét để đưa vào danh sách thi tuyển chính thức.

          V. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

          - Có học vị tiến sỹ, thạc sỹ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng cộng 15 điểm;

          - Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh cộng 10 điểm;

          - Có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy (từ 3 năm trở lên), tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy cộng 5 điểm.

          * Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất.

          VI. KINH PHÍ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI

          1. Kinh phí đăng ký dự tuyển: 260.000 đồng/người (Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV)

          2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

          Dự kiến tổ chức từ 25/6/2013 đến 30/6/2013. Lịch sơ tuyển chính thức sẽ thông báo sau.

          Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo các cá nhân có nhu cầu đăng ký nộp hồ sơ./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đặng Thanh Thủy

 

P TCHC