Ngày đăng: 01/05/2013

Giải Taekwondo sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ IX - 2013

Điều lệ giải Taekwondo sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ IX - 2013

Xem chi tiết tại đây: Download

 

Ghi chú: Học sinh, sinh viên nào có nhu cầu tham gia giải đăng ký với phòng Công tác học sinh (Tầng 1 nhà A).

PCTHS