Ngày đăng: 14/04/2017

Kế hoạch Tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017

[Bcit] - Thực hiện Kế hoạch số 3905⁄KH-BCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thuộc UBND tỉnh Bắc Giang về việc tuyên truyền, vận động Hiến máu tình nguyện năm 2017, Chi hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp kết hợp với Đoàn TNCSHCM Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội “Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017” như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

       - Hưởng ứng cuộc vận động Hiến máu tình nguyện của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang.

       - Phát động trong học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên cuộc vận động hướng về cộng đồng, xã hội, sống vì mọi người, tạo ra đợt thi đua sâu rộng về phong trào Hiến máu tình nguyện trong tập thể HSSV,CBGV của nhà trường.

       - Đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

       - Đảm bảo số lượng HSSV, CBGV tham gia HMTN đạt chỉ tiêu được giao.

II. Đối tượng và quyền lợi của người HMTN.

1. Đối tượng: Tất cả học sinh sinh viên, CBGV của trường, có sức khỏe và đảm bảo các điều kiện hiến máu tự nguyện đăng ký tham gia hiến máu.

2. Những quyền lợi của người HMTN:

          - Được khám, tư vấn sức khỏe, xét nghiệm máu miễn phí và được tôn vinh khi hiến máu nhiều lần.

          - Được cấp giấy chứng nhận tham gia hiến máu tình nguyện (là cơ sở để các bệnh viện công hoàn trả lại máu nếu cần truyền máu sau này).

          - Được chăm sóc sau hiến máu: ăn nhẹ tại chỗ (30.000 đồng), nhận quà lưu niệm (100.000 đồng), hỗ trợ đi lại (45.000 đồng).

          - Ngoài những quyền lợi trên, người HMTN còn được nhận 01 phần quà  do nhà tài trợ phát sau khi hiến máu.

III. Tổ chức thực hiện:

     1. Thời gian tuyên truyền: từ  ngày 10/4/2017 đến hết ngày 26/4/2017.

     2. Thời gian hiến máu: từ 7h30’ đến 12h00’, ngày 27/4/2017 (thứ Năm).

     3. Thời gian khai mạc: Đúng 7h15’ ngày 27/4/2017.

     4. Địa điểm: Hội trường lớn, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

     5. Phân bổ chỉ tiêu:

TT

Khoa đào tạo

Cán bộ phụ trách

Chỉ tiêu

(Đvm)

1

Cơ khí chế tạo - CNM&XD

Bí thư các liên chi

50

2

Cơ khí động lực - CNH&MT

50

3

Kinh tế và Quản trị kinh doanh

40

4

Điện - Tự động hóa

120

5

Điện tử - Tin học

120

6

Chi đoàn Cán bộ -Giáo viên

Bí thư chi đoàn

20

Tổng cộng

 

400

IV. Tổ chức thực hiện

1. Chi hội chữ thập đỏ:

- Liên hệ, trao đổi, báo cáo thông tin, phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu theo Kế hoạch.

- Tổng hợp số liệu đăng ký và kết quả thực hiện của các đơn vị trong trường. Đề xuất khen thưởng các đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

- Chuẩn bị hội trường, tài liệu tuyên truyền, treo cờ, băng dôn, khẩu hiệu.

- Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong BCH chi hội triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Đoàn thanh niên CSHCM:

- Tổ chức đến từng chi đoàn tuyên truyền, vận động HSSV, CBGV đăng ký tham gia HMTN đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

- Tổng hợp kết quả đăng ký sơ bộ số lượng người tham gia HMTN về Chi hội CTĐ trường  trước ngày 20/4/2017 để báo cáo cấp trên theo thời gian quy định.

- Cử 02 đồng chí trong BCH Đoàn trường và 05 tình nguyện viên thực hiện các công việc trong ngày HMTN (sẽ được tập huấn cụ thể về nhiệm vụ trước thời gian hiến máu).

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp