Ngày đăng: 18/01/2017

Thông báo về việc bán đấu giá xe thanh lý của trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

[Bcit] - Thông báo về việc bán đấu giá xe thanh lý của trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bắc Giang, thông báo bán đấu giá tài sản nhà nước của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, gồm 03 ô tô:

1. Ô tô TOYOTA COROLA, 5 chỗ giá khởi điểm 190.000.000đ

2. Ô tô HUYNDAI COVNTY, 25 chỗ giá khởi điểm 120.000.000đ

3. Ô tô TOYOTA HIACECOMMUT, 5 chỗ giá khởi điểm 110.000.000đ

Thời gian địa điểm bán đấu giá vào 08 giờ 00 phút ngày 24/01/2017.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Phòng TCHC