Ngày đăng: 02/12/2016

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh cho Sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 50 năm học 2016 - 2017

[Bcit]-Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh cho Sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 50 năm học 2016 - 2017

Thực hiện nội dung kế hoạch số: 827/KH- CĐKTCN ngày 25 tháng 11 năm 2016 về việc tổ chức kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh cho Sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 50 năm học 2016 - 2017, Nhà trường thông báo lịch kiểm tra cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 13h00, thứ 7, ngày 10 tháng 12 năm 2016

- Địa điểm: Tại giảng đường nhà B, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Danh sách sinh viên dự kiểm tra theo từng phòng sẽ được thông báo trước ngày 09/12/2016 (xem bảng thông báo và trên website: http://www.bcit.edu.vn).

2. Lệ phí dự kiểm tra:

Lệ phí dự kiểm tra: 50.000đ/1 sinh viên, yêu cầu các lớp nộp lệ phí theo danh sách lớp về Trung tâm Seiko trước ngày 07 tháng 12 năm 2016.

* Lưu ý:  Sinh viên mang theo thẻ sinh viên tạm thời hoặc CMND để kiểm tra.

       Trên đây là nội dung thông báo đề nghị các đơn vị phổ biến cụ thể tới GVCN và  HSSV của đơn vị mình biết và thực hiện./.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây!

 

TT SEIKO