Ngày đăng: 11/11/2016

Lịch phát sóng phim tài liệu kỷ niệm 50 năm, ngày truyền thống trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

[Bcit] - Thông báo về lịch phát sóng phim tài liệu kỷ niệm 50 năm, ngày truyền thống trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Nhà trường thông báo Lịch phát sóng phim tài liệu "Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp" trên kênh truyền hình Bắc Giang (BGTV) , cụ thể như sau:

1. Phát lần 1: 20h30 - 20h45 ngày 11/11/2016

2. Phát lần 2: 8h00 - 8h15 ngày 12/11/2016

3. Phát lần 3: 15h15 - 15h30 ngày 13/11/2016

Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên của trường đón xem.

Phòng TCHC