Ngày đăng: 04/11/2016

DANH SÁCH CỰU HSSV ỦNG HỘ "NHÂN DỊP 50 NĂM KỶ NIỆM TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP"

[Bcit] - Liên tục cập nhật danh sách cựu HSSV ủng hộ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

TT

Tên cá nhân

Chức vụ/đơn vị
công tác

Địa chỉ

Học sinh
(Lớp/Khóa)

Số tiền/hiện
vật ủng hộ
(đồng)

Ngày ủng hộ

1

 Trần Xuân Tám  

Trưởng phòng TCHC, Chủ tịch Công đoàn Công ty Phân bón miền Nam

TP Hồ Chí Minh

HS Nguội Khóa 9

5 000 000

31/10/2016

2

 Nguyễn Văn Biết  

Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Trường Biết

TP. Bắc Ninh

HS lớp Tiện B khóa 29

5 000 000

2/11/2016

3

 Nguyễn Văn Hải 

Nhà Hàng Hải Đăng

TP. Bắc Giang

Học sinh Ngành điện khóa 21 

5 000 000

25/10/2016

4

 Vũ Tiến Dũng 

 Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

TP. Hà Nội

HS Nguội 10 B

200 suất quà
(trị giá 60 triệu đồng)

3/11/2016

5

 Trần Văn Tuyển                                       

Giám đốc Công ty thương mại KORESU

Lạng Giang, Bắc Giang

HS lớp Tiện Khóa 33

5 000 000

7/11/2016

6

 Đặng Quốc Hưng

Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đại Hoàng Sơn

Tp. Bắc Giang

HS lớp Hàn khóa 23

20 000 000

10/11/2016

7

 Tập thể HS lớp Điện B

   

Khóa 29

2 000 000

13/11/2016

8

 Tập thể hs Khóa 3

   

Khóa 3

3 000 000

13/11/2016

9

 Cựu học sinh

Làm việc tại Cty CP Supe & Phốt phát Lâm Thao

Phú Thọ

 

5 000 000

13/11/2016

10

 Nguyễn Đình Tuấn

 Công ty CP bao bì Supe Lâm Thao

Phú Thọ

 

1 000 000

13/11/2016

11

 Tập thể HS lớp Điện A

   

Khoa 19

2 000 000

13/11/2016

12

 Tập thể HS lớp Gò Hàn B

   

Khóa 27

3 000 000

13/11/2016

13

 Nguyễn Mạnh Quyền

   

HS Khóa 1 (năm 1966)

200 000

14/11/2016

14

 Tập thể HS Khóa 5

   

Khóa 5

5 000 000

13/11/2016

15

 Nguyễn Văn Tráng - HS lớp   Hàn

   

Khóa 29

500 000

13/11/2016

16

 Tập thể lớp Gò

   

Khóa 25

5 000 000

13/11/2016

17

 Tập thể lớp đào tạo liên kết Thạc sĩ QL và lớp ĐH Luật đang học tại Trường

     

7 000 000

14/11/2016

18

 Tập thể HS Khóa 7

   

Khóa 7

4 000 000

13/11/2016

19

 Nguyễn Mậu Tâm

 

 

Nguyên CB của trường, HS Điện Khóa 7

1 000 000

14/11/2016

20

 Nguyễn Hùng Tuấn - HS Lớp Nguội B

  Cần Thơ

Khóa 19

1 000 000

13/11/2016

21

 Tập thể HS lớp Điện + Nguội

   

Khóa 6

5 000 000

13/11/2016

22

 Lê Thanh Huấn - HS Khóa 7

   

HS Khóa 7

400 000

14/11/2016

23

 Lương Ngọc Đình

 Phó trưởng phòng Tổ chức Lao động  - Cty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao

 

Nguyên Học sinh lớp Nguội E khóa 18

2 000 0000

13/11/2016

Tổng

147 100 000

 

 

Ban tổ chức