Ngày đăng: 04/10/2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đại học Bách khoa năm học 2016 - 2017

[Bcit] - Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ đại học Bách khoa học tại thành phố Bắc Giang

     Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014. Căn cứ biên bản thoả thuận tổ chức lớp đào tạo thạc sỹ các ngành kỹ thuật và quản trị kinh doanh khoá 2017 giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2017 như sau:

      * Ngành tuyển sinh: Quản lý kinh tế;

     * Điều kiện dự thi: Thí sinh xem cụ thể trên wedsite của Viện Đào tạo sau đại học - Đại học Bách khoa Hà Nội, địa chỉ: http://sdh.hust.edu.vn

     * Các môn thi tuyển gồm: Toán cao cấp, Tiếng Anh, Cơ sở ngành

     * Hình thức học: Học ngoài giờ hành chính (vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần)                  

     * Địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Số 202, Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

     * Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ: Từ 04/10/2016 đến 18/10/2016 tại Trung tâm Seiko Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

THÔNG TIN CỤ THỂ XIN LIÊN HỆ: Trung tâm Seiko - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Số 202, Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

Tel: 02403 529 565; 0983 164 222 hoặc 0912 441 850

(Chi tiết xem thông báo tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội gửi kèm theo)

TT SEIKO