Ngày đăng: 04/10/2016

Lớp bồi dưỡng kiến thức “KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP” cho sinh viên khóa 48 thành công tốt đẹp!

[Bcit]- Lớp bồi dưỡng kiến thức “KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP” cho sinh viên khóa 48 thành công tốt đẹp!

    Ngày 16/9/2016, tại hội trường lớn Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, phòng CTCT HSSV phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư & Phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch & đầu tư Tỉnh Bắc Giang trển khai lớp bồi dưỡng kiến thức “Khởi sự doanh nghiệp” dành cho toàn bộ các em sinh viên khóa 48.

    Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động nhằm tăng cường “Kỹ năng mềm” cho sinh viên về những kiến thức cơ bản khi bước vào khởi nghiệp. Vì thế lớp bồi dưỡng đã thu hút được toàn bộ các bạn sinh viên năm cuối tham gia.

    Tại lớp bồi đưỡng các em được trang bị thêm kiến thức pháp luật chung có liên quan đến hoạt động của DN, khởi tạo doanh nghiệp và các kỹ năng cơ bản khi xin việc, thành lập doanh nghiệp…. Đặc biệt kết thúc khóa bồi dưỡng toàn bộ các em sinh viên còn được trải nghiệm thực tế tại làng gốm Bát Tràng, siêu thi AEON Mall để có hiểu sâu sắc thêm về các loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp bồi dưỡng:

Lớp tập huấn thu hút toàn bộ sinh viên khóa 48

Trải nghiệm thực tế tại làng gốm Bát Tràng

Phòng CTCT HSSV