Ngày đăng: 22/09/2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC “KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP"

[Bcit] - Kế hoạch tổ chức lớp bồi dương kiến thức "Khởi sự doanh nghiệp" cho học sinh hệ cao đẳng khóa 48, 49

I. Mục đích

- Nhằm tăng cường “Kỹ năng mềm” cho học sinh sinh viên những kiến thức cơ bản cho sinh viên khi bước vào khởi nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp hợp tác với Trung tâm xúc tiến đầu tư &Phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch & đầu tư mở lớp bồi dưỡng kiến thức “Khởi sự doanh nghiệp”.

- Bồi dưỡng, trang bị kỹ năng sống một cách toàn diện cho tất cả học sinh sinh viên.

- Giới thiệu HSSV về Luật DN, Khởi tạo DN, hệ thống pháp luật chung có liên quan đến hoạt động của DN.

II. Yêu cầu

- Tổ chức chu đáo, khoa học, hiệu quả đảm bảo tiết kiệm tránh hình thức.

III. Thời gian, địa điểm và đối tượng tham gia

1. Thời gian: Tổ chức 01 buổi sáng ngày 26/9/2016.

2. Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở 1 của Trường.

3. Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ HSSV các lớp 48CĐ-CK; 48CĐ-ĐĐT; 49CĐ-TĐ; 49CĐ-ĐT; 49CĐ-KT(KD).

IV. Nội dung lớp học

1. Hệ thống pháp luật chung có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp 2014 và các Nghị Định hướng dẫn. (do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày)

2. Kỹ năng lập chiến lược khi bước vào khởi nghiệp (do Tiến sĩ Nguyễn Hải Nam trình bày).

3. Thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm một mô hình trong hoặc ngoài tỉnh 01 ngày (nếu HSSV có nhu cầu).

Khung chương trình chi tiết:

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

7:30 – 8:00

Sắp xếp vị trí

Giới thiệu đại biểu

Phòng CTCT-HSSV

8:00 – 9:15

Hệ thống pháp luật chung có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp 2014 và các Nghị Định hướng dẫn

Tiến sĩ Nguyễn Hải Nam – Trưởng khoa Kinh tế Đại học Nông lâm Bắc Giang

9:15 – 9:30

Nghỉ giải lao

9:30 – 10:30

Kỹ năng lập chiến lược khi bước vào khởi nghiệp

10:30 – 11:00

Hỏi đáp

Tiến sĩ Nguyễn Hải Nam

11:00

Kết thúc chương trình

 

V. Phân công nhiệm vụ

1. Phía Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp:

1.1. Ban tổ chức:

- Ông Đặng Thanh Thủy – Hiệu trưởng nhà trường

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – T.PCTCT-HSSV(chịu trách nhiệm liên kết với TTXTĐT&PTDN).

- Ông Vũ Văn Giang – Bí thư đoàn trường

1.2. Phòng Công tác CT- HSSV

Chịu trách nhiệm thông báo, tập trung và quản lý HSSV tham dự.

1.3. Phòng Tổ chức - Hành chính

Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn chiếu.

1.4. Các khoa, Đoàn thanh niên

Trưởng các khoa quán triệt đến các cán bộ, giảng viên, GVCN thông báo cho sinh viên  thuộc đối tượng tham gia lớp học.

Đoàn thanh niên tuyên truyền, động viên đoàn viên các lớp tham gia nhiệt tình, hiệu quả.

2. Phía Trung tâm đầu tư&phát triển doanh nghiệp- Sở KH&ĐT

Bố trí giảng viên, tài liệu, nước uống, Kinh phí hỗ trợ học viên 30.000đ/1HSSV/ buổi (không tính ngày đi thực tế). Xe đi học tập trao đổi (nếu học sinh có yêu cầu).

VI. Tổ chức thực hiện

Ban tổ chức và trưởng các phòng, khoa; Đoàn thanh niên; GVCN được phân công nhiệm vụ chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao.

Trưởng các khoa thông báo, phổ biến tới toàn thể các cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên tham gia đầy đủ theo kế hoạch đã đề ra./.

Phòng CTCT HSSV