Ngày đăng: 22/06/2016

Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên Đại học chính quy năm 2016

[Bcit] - Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên Đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử năm 2016

   Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 69/TB-ĐHSPKT của Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên Đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử năm 2016.

   Căn cứ vào biên bản thỏa thuận tổ chức lớp đào tạo Đại học chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh đào tạo Đại học Chính quy như sau:

1. Ngành tuyển sinh: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

2. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề ngành: Điện, điện tử, điện điện tử hoặc gần với ngành dự thi.

3. Thời gian và hình thức đào tạo:

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Hình thức đào tạo: Chính quy học theo học chế tín chỉ

4. Môn tuyển sinh: Cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành (theo phụ lục các môn thi tuyển sinh Đại học liên thông kèm theo)

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi, ôn thi, tổ chức thi:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ 16/06/2016 đến 16/08/2016 tại Trung tâm Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

- Thời gian ôn thi: Từ 16/08/2016 đến 16/09/2016

- Thời gian thi: Dự kiến vào tháng 10/2016

THÔNG TIN CỤ THỂ XIN LIÊN HỆ: Trung tâm Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Số 202, đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

Điện thoại: 02403 529 565; 0983 164 222

(Chi tiết xem trên trang web: www.bcit.edu.vn)

TT SEIKO