Ngày đăng: 19/05/2016

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại buổi làm việc với Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

[Bcit] - Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại buổi làm việc với Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

    Ngày 12-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang; Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

    Qua tìm hiểu thực tế và nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Lê Ánh Dương đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường những năm qua, đặc biệt là đã nhanh chóng đầu tư, cải tạo cơ sở 2 sau khi tiếp nhận.

    Đối với các kiến nghị của nhà trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận chính thức và giao các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện theo chỉ thị.

Nội dung kết luận xem tại đây!

 

Phòng Tổ chức hành chính