Ngày đăng: 14/04/2016

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp Lễ 30⁄4, 1⁄5 năm 2016

[Bcit]- Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp Lễ 30⁄4, 1⁄5

Căn cứ thông báo số 4659/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ngày 13/11/2015 về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Nhà trường thông báo lịch nghỉ các ngày Lễ trong tháng 4, 5 năm 2016 như sau:

          1. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

          - Đối tượng: Cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên toàn trường.

          - Thời gian: Nghỉ 03 ngày, từ ngày 16/4/2016  đến hết ngày 18/4/2016.

          2. Lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

          - Đối tượng: Cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên toàn trường.

          - Thời gian: Nghỉ 04 ngày, từ ngày 30/4/2016  đến hết ngày 03/5/2016.

          * Yêu cầu:

          - Toàn thể CBGV - HSSV nghỉ ngày Lễ với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo sức khỏe và an toàn giao thông.

          - Trước khi nghỉ, các đơn vị kiểm tra toàn bộ các khuy cài của hệ thống cửa chính, cửa số, nếu hỏng phải sửa chữa, thay thế, đảm bảo an toàn tài sản của đơn vị.

          - Bảo vệ nhà trường lên kế hoạch phân ca trực, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa; Tăng cường tuần tra canh gác 24/24h hàng ngày; giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong nhà trường và an toàn về tài sản.

Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo, quán triệt tới toàn thể CBGV- HSSV của đơn vị mình biết và thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Phòng tôt chức hành chính