Ngày đăng: 26/02/2016

Lịch thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng khóa 47 và hệ TCCN 24 tháng khóa 48

[Bcit]-Lịch thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng khóa 47 và hệ TCCN 24 tháng khóa 48

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2015 -2016; Nhà trường thông báo lịch thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng khóa 47 và Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng khóa 48, chi tiết xem tại đây!

Phòng Đào tạo