Ngày đăng: 08/09/2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2015 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

[Bcit] - Tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học chính quy

1. Ngành tuyển sinh: Kế toán

2. Đối tượng: Đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng ngành kế toán hoặc gần với ngành dự thi.

3. Thời gian đào tạo và hình thức đào tạo:

- Hình thức đào tạo: chính quy theo học chế tín chỉ.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi, ôn thi và tổ chức thi

- Thời gian nhận hồ sơ đăng kí dự thi: Từ ngày 01/9/2015 đến 15/10/2015.

- Thời gian, địa điểm ôn thi: từ 03/10/2015 đến 18/10/2015 tại Trường  Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (lịch ôn cụ thể được thông báo tại nơi nộp hồ sơ).

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ dự thi: Văn phòng Khoa Kinh tế & QTKD, tầng 6, Nhà Đa năng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Địa chỉ: Số 202, đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

- Điện thoại liên hệ: 0969.377774 – 0906.188.268 – 02403.558.963

Khoa KT & QTKD