Ngày đăng: 28/08/2015

Thông báo về danh sách phòng thi và số báo danh kỳ thi liên thông từ TCCN lên CĐ chính quy năm 2015

[Bcit] - Tuyển sinh Cao đẳng chính quy liên thông ngành kế toán, điện - điện tử, công nghệ thông tin,...

Số báo danh và danh sách phòng thi chi tiết thí xinh xem tại đây!

Phòng Đào tạo