Ngày đăng: 12/08/2015

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HSSV TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014-2015

[Bcit] - Thông báo phát bằng tốt nghiệp, trả bảng điểm cho học sinh, sinh viên k46, 47

Nhà trường điều chỉnh tổ chức buổi lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm học 2014-2015 như sau: 

* Thời gian: 7h30’ ngày 14/8/2015 (thứ 6)

(Nhà trường tổ chức chung cho HSSV toàn trường vào một buổi sáng) 

* Địa điểm: Hội trường lớn.

Đề nghị các đơn vị thông báo cụ thể cho HSSV của khoa mình biết và đến  dự đông đủ, đúng giờ.

(Lưu ý: Các đơn vị được phân công cho tổ buổi buổi lễ thực hiện như kế hoạch đã ban hành)

Phòng Đào tạo