Ngày đăng: 27/07/2015

Thông báo danh sách xét công nhận tốt nghiệp hệ TCCN và TCN 36 tháng khoá 46

[Bcit]-Thông báo danh sách xét công nhận tốt nghiệp hệ TCCN và TCN 36 tháng khoá 46

+ Nhà trường thông báo danh sách xét công nhận tốt nghiệp hệ TCCN và TCN 36 tháng khoá 46 (cụ thể xem fie đính kèm tại đây).
 
+ Những HSSV thắc mắc, có nhu cầu làm đơn phúc khảo bài thi đề nghị làm đơn nộp về phòng Đào tạo, thời hạn hết ngày 30/7/2015. Sau thời gian trên nếu không có gì vướng mắc, nhà trường sẽ ra Quyết định công nhận tốt nghiệp cho HSSV đủ điều kiện tốt nghiệp.
 
 
 

Phòng Đào tạo