Ngày đăng: 13/07/2015

Danh sách phòng thi tốt nghiệp khóa 46 Hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng

[Bcit] - Danh sách phòng thi tốt nghiệp Hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng

Phòng đào tạo thông báo về danh sách phòng thi, kỳ thi tốt nghiệp Hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng năm 2015 cụ thể xem file đính kèm tại đây

Chú ý: Học sinh khi đi thi nhớ mang theo thẻ học sinh hoăc CMND

Phòng Đào tạo