Ngày đăng: 08/07/2015

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề khoá 46; TCCN 24 tháng khoá 47

[Bcit]- Thông báo kế quả thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề khoá 46; TCCN 24 tháng khoá 47

+ Nhà trường công bố kết quả thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề khoá 46; TCCN 24 tháng khoá 47 (cụ thể xem fie đính kèm tại đây).

+ Những HSSV thắc mắc, có nhu cầu làm đơn phúc khảo bài thi đề nghị làm đơn nộp về phòng Đào tạo, thời hạn hết ngày 14/7/2015. Sau thời gian trên nếu không có gì vướng mắc, nhà trường sẽ ra Quyết định công nhận tốt nghiệp cho HSSV đủ điều kiện tốt nghiệp.

+ Các trường hợp xin giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm…phòng Đào tạo chỉ giải quyết sau ngày 20/7/2015 (HSSV phải đăng ký trước với thư ký phòng Đào tạo).

Phòng Đào tạo