Ngày đăng: 27/05/2015

Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Phòng đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

Hệ cao đẳng chính quy k48

Hệ cao đẳng chính quy k47

Hệ TCCN khóa 48

Hệ TCCN khóa 47

Hệ TCCN 36 Tháng khóa 48

Lưu ý: Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo trước ngày 03/06/2015

Phòng Đào tạo