Ngày đăng: 16/04/2015

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 47

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 47

Căn cứ kết quả của hội đồng xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo dánh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông khóa 47, danh sách chi tiết  tại đây. Mọi thắc mắc liên hệ về Phòng Đào tạo trước ngày 24/4/2015.

Phòng Đào tạo