Ngày đăng: 05/03/2015

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 01⁄ BCT – PC ngày 05⁄01⁄2014 của Bộ Công Thương về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I-  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát động Cuộc thi nhằm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường; qua đó thể hiện sự hiểu biết về Pháp luật Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết về Hiến pháp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Việc tổ chức Cuộc thi bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; thực hiện đúng tiến độ thời gian, đảm bảo đánh giá kết quả công bằng, khách quan.

- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

II- ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

1- Đối tượng dự thi : Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhà trường;

2- Thời gian

- Bắt đầu từ ngày 05/03/2015 đến 15/04/2015 nộp bài;

- Từ 20/04/2015 đến 24/04/2015 nộp bài dự thi về Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang

III- NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1- Nội dung

          Chủ đề cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Trả lời 09 câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi ban hành.(Có câu hỏi kèm theo);

2- Hình thức

Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, hình thức viết tay (hoặc đánh máy vi tính) trên khổ giấy A4 cỡ chữ 14 Time New Roman (Căn lề mép trên 2cm, mép dưới 2cm, mép phải 2cm, mép trái 3cm), rõ ràng, sạch đẹp. Bài dự thi được đóng bìa (theo mẫu) ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, giới tính, dân tộc, địa chỉ (nơi ở, nơi công tác), số điện thoại.

 Bài dự thi trả lời đúng các câu hỏi, ngắn gọn, súc tích; khuyến khích những bài dự thi có tranh, ảnh và các tài liệu minh họa kèm theo.     

Khuyến khích các bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu phong phú.

Các bài viết sưu tầm, tham khảo, sử dụng các tài liệu, tư liệu phải trích dẫn, ghi chú rõ nguồn gốc.

IV- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh lựa chọn trao thưởng cho các bài dự thi đạt chất lượng cao, cụ thể như sau:

+ 01 giải đặc biệt: 30.000.000 đồng 

+ 01 giải nhất: 20.000.000 đồng

+ 10 giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 đồng 

+ 20 giải ba, mỗi giải: 7.000.000 đồng 

+ 130 giải khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đồng 

+ Một số giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương, mỗi giải 3.000.000đ

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Các phòng, khoa, trung tâm trong trường tổ chức phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình tham gia cuộc thi đầy đủ, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Mỗi phòng, khoa, trung tâm lựa chọn tối thiểu 01 bài xuất sắc nhất gửi về Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Tổ trưởng tổ Chính trị - Pháp luật Khoa KHCB để tập hợp, đánh giá xếp loại bài dự thi của các đơn vị theo đúng quy định và gửi về Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.

Nội dung thông báo, câu hỏi cuộc thi./.

Phòng TCHC