Ngày đăng: 12/01/2015

Thông báo thay đổi địa chỉ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có thông báo số 06 về việc thay đổi địa chỉ cơ quan Bộ GD&ĐT.

 

Nội dung thông báo cho biết:

Căn cứ Giấy chứng nhận số 2477-LĐH ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội về việc cấp giấyChứng nhận số nhà, địa chỉ mới của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Để thuận lợi trong các quan hệ, giao dịch, liên hệ công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan, tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ của cơ quan Bộ như sau.

- Địa chỉ cũ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ giao dịch mới: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ, phối hợp trong quan hệ công tác của Quý cơ quan, tổ chức với Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao dịch qua địa chỉ mới nói trên.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

 

BGD&ĐT