Ngày đăng: 25/07/2018

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

[bcit] - Căn cứ thông báo số 256⁄TB-CĐKTCN ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018; Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 họp ngày 16⁄7⁄2018, Nhà trường thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau:

Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 (Chi tiết xem tại đây)

Các thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 sẽ được Nhà trường gửi thông báo chính thức bằng văn bản

Nhà trường tổ chức nhận đơn xin phúc khảo của các thí sinh đối với các nội dung: Kết quả học tập, Phần sát hạch giảng lý thuyết, thực hành (đối với giảng viên). Thời gian nhận đơn xin phúc khảo từ 18/7/2018 đến hết ngày 28/7/2018 tại Phòng Tổ chức Hành chính- Quản trị. (Chi tiết mẫu đơn phúc khảo tại đây)

Mọi thắc mắc của thí sinh xin liên hệ Hội đồng tuyển dụng viên chức Nhà trường (qua phòng Tổ chức Hành chính –Quản trị) để được giải đáp./.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp