Ngày đăng: 09/04/2018

CHUYẾN CÔNG TÁC TQ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Nhận lời mời của Học viện Đào tào nghề Kinh tế và Thương mại Quảng Tây Trung Quốc, từ ngày 29 tháng 3 năm 2018 đến ngày 01 tháng 4 năm 2018, Đoàn cán bộ giáo viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, do thầy Đặng Thanh Thủy – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn thăm và làm việc.

Trong chuyến công tác Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và Lãnh đạo Học viện Đào tào nghề Kinh tế và Thương mại Quảng Tây Trung Quốc đã thảo luận nhiều nội dung có triển vọng hợp tác trong thời gian tới đây. Hai bên đã đi đến thống nhất và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 trường về các nội dung, như: Giao lưu sinh viên giữa hai bên; Trao đổi giảng viên; Tiếp đón học giả của hai bên; Cung cấp chương trình đào tạo song bằng; Hợp tác nghiên cứu thông qua các dự án viện trợ; Hợp tác biên soạn giáo trình....

Ngoài ra, đoàn công tác cũng tham dự Hội thi tay nghề sinh viên giữa 18 trường đại học và cao đẳng tỉnh Quảng Tây lần thứ XI.

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp với Học viện Đào tào nghề Kinh tế và Thương mại Quảng Tây Trung Quốc trong tương lai, các thành viên trong đoàn công tác cũng đã có nhiều trải nghiệm quý báu cũng như học hỏi được nhiều điều bổ ích phục vụ nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

Kết hợp với chuyến thăm Học viện Đào tào nghề Kinh tế và Thương mại Quảng Tây Trung Quốc, Đoàn cán bộ giáo viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp cũng đã có buổi thăm quan và làm việc với hai trường: Đại học Dân tộc Quảng Tây và Trường Cao đẳng Kỹ thuật nghề Quảng Tây, Trung Quốc.

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp