Ngày đăng: 14/08/2014

LỊCH THỰC HIỆN TUẦN NGOẠI KHOÁ CHO HSSV KHOÁ 48

Lịch thực hiện tuần ngoại khóa cho HSSV khóa 48 (Thời gian từ 18⁄8 đến 22⁄8⁄2014)

Thứ, ngày

Buổi

Giờ

Nội dung

Phụ trách (Giảng viên)

Ghi chú

Thứ 2 18/8/2014

Sáng

7h00’-8h00’

Lãnh đạo nhà Trường gặp mặt các tân HSSV khoá 48 tại Hội trường lớn

Hiệu trưởng

Phòng CTHS ổn định tổ chức

8h00’-10h30’

Học sinh, sinh viên sinh hoạt theo các khoa chuyên môn, địa điểm như sau: (Thời gian từ 18/8 đến 22/8/2014)

+ Khoa Điện - Tự động hoá tại Hội trường lớn

+ Khoa Điện tử-Tin học tại phòng 202C

+ Khoa Kinh tế & QTKD tại phòng 402B

+ Khoa Cơ khí chế tạo-CNM&XD tại 304C

+ Khoa Cơ khí động lực-CNH&MT tại phòng 401B

Các khoa chuyên môn

Nội dung sinh hoạt do khoa xây dựng

Thứ 3 19/8/2014

Sáng

7h00’-8h30’

Lãnh đạo nhà Trường giới thiệu về truyền thống và cơ cấu tổ chức của Trường.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải - PHT

Phòng Đào tạo ổn định tổ chức

8h45’-10h00’

Giới thiệu các ngành, nghề đào tạo, quá trình học tập, cơ hội việc làm và điều kiện học tập nâng cao trình độ.

Phòng Đào tạo

Chiều

13h30’-15h00’

Lãnh đạo nhà Trường giới thiệu về truyền thống và cơ cấu tổ chức của Trường.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải - PHT

15h15’-16h30’

Giới thiệu các ngành, nghề đào tạo, quá trình học tập, cơ hội việc làm và điều kiện học tập nâng cao trình độ.

Phòng Đào tạo

Thứ 4 20/8/2014

Sáng

7h00’-10h30’

Giao lưu văn hoá -văn nghệ, Thể dục thể thao HSSV (Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề)

Đoàn TNCS      Hồ Chí Minh

 

Chiều

13h30’-17h00’

Giao lưu văn hoá -văn nghệ, Thể dục thể thao HSSV (Hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề)

 

Thứ 5 21/8/2014

Cả ngày

6h00’-18h00’

Thăm quan dã ngoại

Phòng CTHS + Đoàn TNCSHCM và các khoa

Thực hiện với HSSV đăng ký tham gia

Thứ 6 22/8/2014

 

 

Nghỉ học

 

 

 

       *Ghi chú: Trước mỗi buổi học yêu cầu các khoa cử giáo viên ổn định tổ chức và kiểm tra sĩ số HSSV.

Phòng Đào Tạo