Ngày đăng: 04/08/2014

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2014

Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 45 CĐCQ, TCN 30 Tháng và khóa 46 TCCN 24 tháng

Căn cứ kế hoạch Đào tạo các khóa 45 CĐCQ, TCN 30 Tháng và khóa 46 TCCN 24 tháng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Thông báo kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các lớp.

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Lưu ý: - Khi đến nhận bằng mang theo CMND, hoàn thành các khoản lệ phí, sách thư viện...

             - Nhà trường tổ chức trao bằng duy nhất trong cả ngày 06/8/2014.

           

Phòng Đào Tạo