Ngày đăng: 19/07/2014

Thông báo bán thanh lý tài sản năm 2014

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo thanh lý tài sản

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp ra thông báo Số: 98 /TB-CĐKTCN ngày 17 tháng 7 năm 2014 về việc bán thanh lý tài sản năm 2014. đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá mua tài sản thanh lý của nhà trường yêu cầu xem chi tiết tại công văn đính kèm.

File đính kèm: Thông báo thanh lý tài sản 2014

Phòng QT-ĐS