Ngày đăng: 16/07/2014

Thông báo kết quả môn thi Thực hành và Thực hành tay nghề kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014

Kết quả môn thi Thực hành và Thực hành tay nghề kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014

Căn cứ Kế hoạch 263/KH-CĐKTCN ngày 17 tháng 4 năm 2014 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014;

Nhà trường thông báo điểm thi môn Thực hành và Thực hành tay nghề - Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

Các thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 sẽ được Nhà trường gửi thông báo chính thức bằng văn bản.

 Mọi thắc mắc xin liên hệ Hội đồng thi tuyển viên chức Nhà trường (qua phòng Tổ chức Hành chính ) để được giải đáp./.

Danh sách Chi tiết xem tại đây

Phòng Tổ chức Hành chính