Ngày đăng: 23/06/2014

Thông báo về việc thanh lý tài sản năm 2014

bán thanh lý máy công cụ, máy tính, quạt cũ, sắt thép, đồng, nhôm

Phòng Quản trị đời sống