Ngày đăng: 17/06/2014

Danh sách thí sinh và lịch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014; Lịch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-CĐKTCN ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tổ chức thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2014 ngày 16/6/2014, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 (theo biểu 01). Trong đó gồm danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh, Tin học.

2. Lịch thi và một số qui định tổ chức thi:

- Thi Môn Lý thuyết, gồm 03 môn: Kiến thức chung, Tiếng Anh và Tin học vào Thứ Bảy ngày 21/6/2014, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. Thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

+ Từ 7h30 đến 8h30: Thi tiếng Anh, tại tầng 8 Nhà Đa năng

+ Từ 9h00 đến 9h45:  Thi Tin học, tại Phòng máy tầng 1 (gồm 40 thí sinh theo thứ tự trong Danh sách dự thi) và Phòng máy tầng 6 Nhà Đa năng (gồm 39 thí sinh còn lại)

+ Từ 14h00 đến 16h00: Thi Kiến thức chung, tại tầng 8 Nhà Đa năng

- Ngày 22/6/2014 – 23/6/2014: Tổ chức chấm thi và tổng hợp điểm thi các môn Lý thuyết. Lập Danh sách thí sinh tham gia thi môn Thực hành (bài giảng, phương án) gồm những thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên (điểm đạt theo qui định) đối với mỗi môn thi: Kiến thức chung, Tiếng Anh, Tin học.

- Thi Môn Thực hành (giảng bài hoặc trình bày phương án, giải pháp): vào 03 ngày 27, 28, 29/6/2014. Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau ngày 23/6/2014. Các thí sinh cần gửi hồ sơ bài giảng hoặc phương án về Phòng Tổ chức Hành chính trước thời gian thi trên từ 2-3 ngày theo qui định tại Thông báo số 403/TB-CĐKTCN ngày 16/5/2014.

- Kiểm tra tay nghề (đối với thí sinh dự thi Giáo viên thực hành): thực hiện sau thời gian thi môn Thực hành. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

- Từ 24/6/2014 đến 30/6/2014: thời gian nhận phúc khảo đối với các môn Lý thuyết tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. (Không thực hiện phúc khảo đối với môn Thực hành theo Qui định của Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ).

* Lưu ý: Thí sinh dự thi cần mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Nhà trường trân trọng thông báo để các đơn vị liên quan, các thí sinh được biết thực hiện và chuẩn bị tốt cho kỳ thi./

Danh sách thí sinh tham gia dự tuyển chi tiết xem tại đây

Tên bài giảng dự thi  xem tại đây

Nội dung đề thi chuyên ngành điện tử xem tại đây

Nội dung thi thực hành chuyên ngành cơ khí chế tạo xem tại đây

Nội dung thi thực hành chuyên ngành điện  xem tại đây

Phòng Tổ chức Hành chính