Ngày đăng: 12/05/2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TƯ VẤN VIỆC LÀM CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2014

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng của Nhà trường, căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ về công tác hư¬ớng nghiệp, tư¬ vấn việc làm của HSSV năm 2014, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV, cụ thể như¬ sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Tạo môi trường để nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực do nhà trường đã và đang đào tạo; qua đó có thể trao đổi thông tin và ký kết hợp đồng ghi nhớ tuyển dụng hoặc trực tiếp tuyển dụng lao động.

2. Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, giúp học sinh, sinh viên có được sự định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.

3. Giúp nhà trường tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía học sinh, sinh viên và đặc biệt là từ phía các đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ năng cần trang bị, đào tạo cho học sinh, sinh viên đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Các đơn vị tham gia tư vấn và tuyển dụng:

- Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Giang; Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề Liên đoàn lao động  tỉnh Bắc Giang; Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực tỉnh Bắc Giang;

- Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động.

2. Ứng viên dự tuyển:

- Học sinh, sinh viên đã và chuẩn bị tốt nghiệp năm 2014 của trường CĐ KTCN, các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Cựu học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp năm 2014 được tổ chức với các nhóm hoạt động chính: Văn nghệ chào mừng; Khai mạc; Giới thiệu khái quát về các đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tư vấn, phỏng vấn tuyển dụng.

Ban tổ chức bố trí cho mỗi đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia một vị trí để tổ chức các hoạt động tư vấn, phỏng vấn và ký kết ghi nhớ về việc tuyển dụng với các ứng viên.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời hạn đăng ký tham gia: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/5/ 2014.

- Thời gian: 01 ngày ( dự kiến từ 8h00’ đến 16h30’ ngày 10/ 6/ 2014)

- Địa điểm: trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, 202 - Trần Nguyên hãn - TP. Bắc Giang.

V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng                    Trưởng ban.

- Ông Kiều Việt Dũng, Trưởng phòng CTHS                          Phó Trưởng ban.

- Ông Thân Văn Hùng, Bí thư đoàn trường                            Ủy viên TT.

- Ông Ngô Quốc Hưng, Trưởng phòng TCHC                      

- Ông Nguyễn Đình Khoát, TP. ĐBCL                                     

- Bà Ngô Thị Chí Hạnh, Trưởng phòng QTĐS                        

- Ông Hoàng Văn Đôn, Trưởng phòng Đào tạo                     

- Ông Nguyễn Hữu Năm, Trưởng khoa CKCT-CNM&XD     

- Ông Nguyễn Văn Lan, Trưởng khoa CKĐL-CNH&MT        

- Ông Trịnh Như Toản, Trưởng khoa         ĐT-TH                  

- Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng khoa Điện - TĐH              

- Ông Hoàng Hồng Phong, Trưởng khoa KT-QTKD             

Đơn vị bảo trợ thông tin: Báo Bắc Giang

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ ngày 15/5/2014 đến 25/5/2014: Công tác tuyên truyền (treo băng rôn, khẩu hiệu, viết tin bài đăng báo,...)

- Từ ngày 20/5/2014 đến 25/5/2014: Mời các đơn vị tuyển dụng.

- Từ ngày 26/5/2014 đến 30/5/2014: Tiếp nhận đăng ký của các đơn vị tuyển dụng.

- Từ ngày 01/6/2014 – 4/6/2014: Chuẩn bị công tác tổ chức.

- Dự kiến ngày 10/6/2014: Tổ chức ngày hội việc làm.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác học sinh: Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tổ chức Ngày hội; Soạn thảo giấy mời, tời rơi quảng bá; Liên hệ với Báo, đài Bắc Giang viết bài đưa tin giới thiệu tuyên truyền về ngày hội;  Kết nối với các TTGTVL trong tỉnh Bắc Giang và mời các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tham dự.

2. Phòng Đào tạo: Thiết kế banner về Ngày hội ở trang web của trường; cập nhật mọi thông tin phục vụ công tác tuyên truyền; chuẩn bị 02 máy chiếu Projector, máy tính nối mạng phục vụ ngày hội;  Kết nối với các TTGTVL ngoài tỉnh Bắc Giang và mời các đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh Bắc Giang tham dự.

  3. Phòng TCHC: Xây dựng Ma két, khẩu hiệu tuyên truyền treo trước cổng trường và điểm quan trọng trên địa bàn thành phố; Chuẩn bị hội trường để tổ chức lễ khai mạc, phòng tiếp khách và khu vực tổ chức tuyển dụng của các doanh nghiệp (khu vực tuyển dụng của các doanh nghiệp dự kiến tại tầng 1 nhà đa năng 8 tầng);  Đảm bảo công tác An ninh trật tự; hướng dẫn trông giữ xe của khách.

4. Phòng Quản trị đời sống: Bố trí hệ thống điện và quạt mát phục vụ khu vực tuyển dụng và các gian hàng của doanh nghiệp; Chuẩn bị ăn trưa (nếu có)

5. Đoàn TN CSHCM:  Tổ chức tuyên truyền tới tất cả sinh viên toàn trường về hội nghị; Chủ trì phần văn nghệ; Ổn định tổ chức; Cử 20 sinh viên nam tình nguyện sắp xếp bàn ghế và hướng dẫn HSSV tham gia ngày hội.

6. Các khoa đào tạo và các trung tâm: Tham gia các hoạt động tiếp xúc, quảng bá thương hiệu, ngành nghề đang đào tạo của khoa; Phối hợp với phòng ĐBCL để tổ chức lấy ý kiến từ người học và doanh nghiệp; Thông báo cho toàn thể học sinh, sinh viên đang học và HSSV đã tốt nghiệp ra trường đến tham gia.

 7. Phòng ĐBCL:  Xây dựng các mẫu phiếu điều tra về người học và các đơn vị tuyển dụng; Chủ trì việc tổ chức lấy ý kiến từ người học và đơn vị, doanh nghiệp; tổng hợp và báo cáo kết quả thăm dò ý kiến.      

 8. Các đơn vị, doanh nghiệp, các TT tư vấn GTVL:

          - Đăng ký tham dự và lắp đặt gian hàng (nếu có);

- Chuẩn bị tài liệu giới thiệu về đơn vị, nội dung làm việc với sinh viên và nhu cầu tuyển dụng nhân sự của đơn vị;

- Tất cả mọi công việc chuẩn bị phải hoàn thành trước 16h ngày 03/6/2014.

        Để Ngày hội hội tư vấn và giới thiệu việc làm đạt kết quả tốt, Nhà trường đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch trên./.

Phòng Công tác học sinh