Ngày đăng: 07/05/2014

THÔNG BÁO LỊCH THI, DANH SÁCH VA PHÒNG THI HỌC KỲ 3 (LẦN 2) KHÓA 46 - HỆ TCCN 36 THÁNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo:

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo lịch thi lần 2( thi lại) học kỳ 3 khóa 46 - Hệ TCCN 36 Tháng tổ chức từ ngày 12/5/2014 đến ngày 15/5/2014.

Các đơn vị phổ biến đến giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên của đơn vị mình được biết.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Phòng Đào tạo