Ngày đăng: 01/01/2014

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014

             BỘ CÔNG THƯƠNG

     

           TRƯỜNG CAO ĐẲNG

     

      KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

     

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014

(Kèm theo công văn số :           /CĐKTCN-ĐT  ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp)

 Ngành:

1)

Công nghệ kỹ thuật xây dựng;

  7)  Kế toán;

   

2)

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;

  8)  Tài chính-Ngân hàng;

   

3)

Công nghệ kỹ thuật cơ khí;

  9)  Công nghệ kỹ thuật hóa học;

   

4)

Công nghệ kỹ thuật Ôtô;

10)  Công nghệ kỹ thuật môi trường;

   

5)

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động và tự động hóa;

11)  Công nghệ thông tin.

   

6)

Quản trị kinh doanh;

     
         

STT

Nội dung

Hệ đào tạo

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

 - Tốt nghiệp PTTH  hoặc tương đương

 - Đúng quy chế ĐH, CĐ ban hành theo thông tư số 03/ 2010/ TT-BGD ĐT

ngày 11/02/2010

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

 

dục cam kết phục vụ người học

Giảng đường

 

 

 

(như phòng học, trang thiết bị, thư viện)

 + Số phòng:

Phòng

121

 

 

 + Tổng diện tích

m2

9,400

 

 

Phòng học máy tính

 

 

 

 

 + Số phòng:

Phòng

7

 

 

 + Tổng diện tích

m2

720

 

 

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

 

 + Số phòng:

Phòng

8

 

 

 + Tổng diện tích

m2

576

 

 

Phòng thí nghiệm

 

 

 

 

 + Số phòng:

Phòng

2

 

 

 + Tổng diện tích

m2

725

 

 

Kí túc xá

m2

2,240

 

 

Xưởng thực hành, thực tập

 

 

 

 

 + Số phòng:

Phòng

56

 

 

 + Tổng diện tích

m2

7,600

 

 

Thư viện

 

 

 

 

 + Diện tích

m2

2,000

 

 

 + Số đầu sách

Quyển

30,000

 

 

Các công trình Khác

 

 

 

 

 Hội trường

m2

800

 

 

 Nhà văn hóa

m2

 

 

 

 Nhà thi đấu đa năng

m2

800

 

 

 Bể bơi

m2

0

 

 

 Sân vận động

m2

8,500

III

Đội ngũ giảng viên cơ hữu

 

Người

 

 

 

Tiến sĩ

Người

 

 

 

Nghiên cứu sinh

Người

3

 

 

Thạc sĩ

Người

72

 

 

Đại học

Người

59

 

 

Cao đẳng

Người

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt

 Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan và tạo sân chơi lành mạnh cho SV

 

cho người học.

Cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn SV thực hiện tốt quy chế, nghĩa vụ, trách nhiệm bản thân

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

Luôn quan tâm chú trọng chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và Nhà trường;

 

 

Có đạo đức cá nhân, tinh thần phục vụ cộng đồng tốt;

 

 

Có đạo đức nghề nghiệp, động cơ học tập đúng đắn, làm chủ kiến thức

 

 

Tích cực học tập và NCKH nâng cao trình độ hoàn thiện bản thân

 

 

 

Biết phối hợp làm việc nhóm; trung thực khi học tập và làm việc

 

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ

Đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ GD & ĐT

 

đạt được

Phấn đấu năm 2012 - 2020 thực hiện đúng, đủ các yêu cầu theo hướng dẫn số 7274/ BGD ĐT

 

 

GD-ĐH ngày 31/10/2012 của Bộ GDĐT về triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

 Đủ điều kiện làm việc tại các Doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh theo ngành tốt nghiệp.

 

Phòng Đào tạo