Ngày đăng: 01/01/2014

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Chuẩn đầu ra đối với ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

1.  Tên ngành đào tạo:

-         Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật xây dựng

-         Tiếng Anh: Construction Engineering Technology

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức

-         Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng, đặc biệt là công trình dân dụng và công trình công nghiệp;

-         Vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng;

-         Giải quyết các vấn đề công nghệ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong lĩnh vực quản lý các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp, tư vấn thiết kế, tổ chức thi công, giám sát xây dựng công trình, thẩm định công trình,… có kiến thức hành chính và luật pháp trong quản lý xây dựng

-         Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B của Bộ GD&ĐT, có thể giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế.

-         Có trình độ tin học tương đương trình độ B; Sử dụng được các phần mềm như WORD, EXCEL, AUTOCAD,…

-         Có trình độ tiếng Anh B hoặc tương đương.

-         Có trình độ tin học B hoặc tương đương.

4. Yêu cầu về kỹ năng

-         Thiết kế được kết cấu các công trình xây dựng cơ bản đặc biệt là công trình công nghiệp dân dụng.

-         Lập mô hình tính toán, phân tích và đánh giá các vấn đề kỹ thuật để phục vụ thiết kế kết cấu công trình.

-         Tham gia tư vấn thiết kế, quản lý các dự án xây dựng.

-         Tổ chức, giám sát thi công xây dựng công trình, bao gồm: lập biện pháp, tiến độ và tổ chức thi công; lập dự toán và định giá công trình.

-         Phân tích được các chỉ tiêu về vật liệu xây dựng, bê tông, kết cấu thép ở trong phòng thí nghiệm.

-         Sử dụng được các thiết bị kiểm tra, đánh giá được chất lượng xây dựng ở ngoài hiện trường.

5. Yêu cầu về thái độ

-         Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành xây dựng, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận

-         Chấp hành quy định pháp luật của nhà nước, nội quy của cơ quan.

-         Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác.

-         Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

6. Vị trí làm việc của học sinh sau khi tốt nghiệp

  Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại:

-         Các doanh nghiệp xây dựng;

-         Các công ty tư vấn xây dựng;

-         Các cơ quan quản lý xây dựng;

-         Các cơ sở đào tạo công nhân nghề xây dựng.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.

-         Tiếp tục học tập trao dồi kiến thức, tiếp thu nhanh các công nghệ xây dựng mới;

-         Có khả năng nghiên cứu sâu về chuyên ngành ở bậc đại học, chuyên ngành xây dựng, tính toán công trình.

8. Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

-         Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật xây dựng.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện :

+ Áp dụng từ kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng khoá học 2012- 2015;

+ Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

+ Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

+ Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.   

9.2. Cam kết thực hiện:

+ 100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+ Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+ Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+ Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

 

Phòng Đào tạo