Ngày đăng: 01/01/2014

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

Chuẩn đầu ra đối với ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

1.  Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

Tiếng Anh: Automatic and Control engineering technology

2.  Trình độ đào tạo: Cao đẳng;

3.  Yêu cầu về kiến thức

-         Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;

-         Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và làm nền tảng để học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn;

-         Có kiến thức để phân tích, mô phỏng các đặc tính của đối tượng điều khiển, cơ cấu chấp hành, các thiết bị đo lường, các khâu điều khiển đơn lẻ và hệ thống sản xuất tự động;

-         Có kiến thức để phân tích, đánh giá chất lượng của một dây chuyền, hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất. Biết tính toán, thiết kế quy trình công nghệ lắp đặt hệ thống điều khiển tự động

-         Có kiến thức cơ bản về giao tiếp xã hội, về tổ chức, quản lý;

-         Có kiến thức cơ bản để rèn luyện sức khoẻ; có hiểu biết cơ bản về quốc phòng, an ninh.

-         Đạt trình độ B về tiếng anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương, trình độ B về tin học văn phòng.

4.  Yêu cầu về kỹ năng:

-         Quản lý, giám sát và vận hành các thiết bị trong hệ thống tự động hóa;

-         Ứng dụng các phương pháp mô hình hoá, các phần mềm chuyên dùng trong thiết kế hệ thống điều khiển vừa và nhỏ;

-         Lắp đặt, cài đặt, lập trình điều khiển và hiệu chỉnh các khâu đơn lẻ, tích hợp cho một số dây chuyền tự động hóa điển hình ứng dụng điều khiển bằng PLC

-         Quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án

-         Giao tiếp và làm việc theo nhóm

-         Phát hiện các sai hỏng và đưa ra các phương án xử lý và bảo trì thiết bị, hệ thống.

5. Yêu cầu về thái độ:

-         Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp

-         Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy logic trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn

-         Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

6.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

-         Đảm nhận các công việc thiết kế, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống điều khiển tự động trong các công ty nhà máy, xí nghiệp

-         Làm việc trong các phòng kĩ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các  viện nghiên cứu tự động hóa

-         Làm việc cho các công ty cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm thiết bị tự động hoá; các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực tự động hoá trong và ngoài nước với vai trò là người tư vấn, vận hành và quản lý hệ thống

8. Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

-         Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Các tài liệu chuyên ngành về Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện :

+   Áp dụng từ kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa  khoá học 2012- 2015;

+   Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

+   Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

+   Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.   

9.2. Cam kết thực hiện:

+   100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+   Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+   Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+   Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

Phòng Đào tạo