Ngày đăng: 01/01/2014

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện

Chuẩn đầu ra đối với ngành Công nghệ kỹ thuật điện

1.  Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện

Tiếng Anh: Electrical Technology

2.  Trình độ đào tạo: cao đẳng;

3.  Yêu cầu về kiến thức

-         Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.

-         Có kiến thức cơ bản để rèn luyện sức khoẻ; có hiểu biết cơ bản về quốc phòng, an ninh.

-         Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và làm nền tảng để học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

-         Có kiến thức cơ bản để lập các sơ đồ trải của động cơ điện một chiều và xoay chiều thông dụng

-         Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ điện và kiến thức chuyên sâu về ngành kỹ thuật điện. Có khả năng tính toán, thiết kế cung cấp điện, hệ thống điện và quy trình công nghệ lắp đặt hệ thống điều khiển điện công nghiệp và dân dụng

-         Đạt trình độ B về tiếng anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương, trình độ B về tin học văn phòng.

-         Sinh viên có khả năng làm các bài thực hành ở phòng thí nghiệm, đo lường, vận hành thiết bị kỹ thuật, kiểm tra kết quả thí nghiệm và làm báo cáo kết quả thí nghiệm, đưa ra nhận xét để cải thiện kết quả

-         Sinh viên có khả năng sử dụng các công cụ hiện đại để giải các bài toán kỹ thuật như sử dụng máy tính khoa học, máy tính và các phần mềm thích hợp.

-         Có khả năng đọc và phân tích các sơ đồ mạch điện của máy công cụ thông dụng

4.  Yêu cầu về kỹ năng:

-         Vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện và hệ thống điện

-         Lắp đặt, vận hành được các hệ thống cung cấp điện vừa và nhỏ;

-         Sử dụng và khai thác hiệu quả các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện;

-         Tham gia quản lý sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng;

-         Tổ chức triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ

-         Giao tiếp và làm việc theo nhóm

5. Yêu cầu về thái độ:

-         Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp

-         Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy logic trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn

-         Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

6.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

-         Đảm nhận các công việc thiết kế, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp

-         Làm việc trong các  tổ cơ điện, phòng kỹ thuật, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp

-         Làm nhân viên trực vận hành trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng

8. Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

-         Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật điện.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện :

+   Áp dụng từ kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điện khoá học 2012- 2015;

+   Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

+   Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

+   Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.   

9.2. Cam kết thực hiện:

+   100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+   Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+   Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+   Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

Phòng Đào tạo